Kira ve Kiracı Bilgilendirmesi (ÖNEMLİ)

Kira Vergisi Ödeme Tarihleri

Kira vergisi beyannamesi kira gelirinin elde edildiği yıl için bir sonraki yılın mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Örneğin 2018 yılı için elde edilen kira gelirinin beyannamesi 2021 Mart ayının 1 ila 25 arasında verilir. Verilen beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.  Hesaplanan vergi;

 • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine,
 • Bağlı olunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartıyla diğer vergi dairelerine,
 • Tahsile yetkili banka şubelerine,
 • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla ödenebilir.  

 

 

 

Konut ve İşyerleri için götürü ve gerçek usülde vergi beyan seçeneklerinden birini seçmemiz gerekiyor.

 

Gerçek Usülde vergi beyanı ;

 

Gerçek usülde vergi beyanı verdiğinizde yıl içerisinde gayrimenkulünüz için ;

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler

 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,
 • Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,
 • Amortismanlar,
 • Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
 • Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,
 • Kiraya veren tarafından kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

NOT: Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri gerekmektedir

Kira Vergisi Gerçek Gider Yönteminde İktisap Bedelinin Düşülmesi

Konut olarak kiraya verilen ve sadece kişinin bir adet gayrimenkulün için geçerli olmak şartı ile iktisap yılından (edinme yılından) itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i, "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumunda hesaplanan kira vergisinden düşülecektir.  Örneğin, 2013 yılında 300.000 TL bedel ile alınarak kiraya verilen konuttan 60.000 TL kira geliri elde edildiğini varsayalım. Bu durumda kira vergisi hesaplaması için kullanılacak kira tutarından (300.000 TL*%5) 15.000 TL iktisap bedeli düşülerek, (60.000 TL- 15.000 TL) 45.000 TL vergiye tabi kira bedeli bulunacaktır.   

Gayrimenkul Alımı İçin Ödenen Faizlerin Kira Vergisinden Düşülmesi

İş yeri veya konut fark etmeden, gayrimenkul alımı sırasından kullanılan kredilerin sadece faiz kısımları toplam kira tutarından "gerçek gider" yöntemi seçilmesi durumda düşülüyor. Örneğin, yıllık toplam 60.000 TL kira geliri elde etmiş ve gerçek gider yöntemini seçmiş olan bir kişinin konut kredisi için yıl içerisinde toplam 10.000 TL faiz ödediğini varsayalım.  Bu durumda vergi hesaplaması için kullanılacak olan toplam kira geliri (60.000 TL -10.000 TL) =50.000 TL olacaktır. 

Kira Vergisinden Tamamı Düşülebilecek Bağışlar

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilecektir.

 

Götürü gider vergi beyanı ;

Götürü gider usülünde vergi beyanı verdiğinizde vergi dairesi almış olduğunuz yıllık kira tutarınızın %15 ini gider olarak sayıp kalan % 85 lik kısım üzerinden vergilendirme yapmaktadır .

Örnek Götürü Gider Hesaplaması

2018 yılı içerisinde toplam konut kira 25.000 olan bir kişinin, Götürü Yöntemi’ne göre kira vergisi hesaplaması şu şekilde yapılır:

25.000 TL - 4.400 TL =20.600 TL (Kalan)

20.600 TL - 3.090 TL =17.510 TL (Vergiye Tabi Tutar)

17.510 TL * %15,8 = 2.762 TL (Hesaplanan Kira Vergisi)

Son olarak bulunan tutara da damga vergisi eklenir. ( 2019 yılı için 72,70 TL)         

 

 

Konutlarda yıllık kira gelirinin 120.000 tl nin altında olması durumunda 5400 TL istisna uygulaması vardır .

 

İşyerlerinde  40.000 TL nin altında kira geliri olanlar vergi istisnasına tabi olacaklardır.

 

https://www.hesapkurdu.com/konut-kredisi/h/kira-vergisi-hesaplama

Yıllık Toplam Kazanç 

Vergi Dilimi

18.000 TL'ye kadar                                                                  (%15)

% 15

18.000 TL- 40.000 TL arası (18.000 TL’ye kadar %15 uygulanacak)     (%20)

% 20

40.000 TL -98.000 TL arası (18.000 TL’ye kadar %15 / 18.000 TL-40.000 TL arası %20 uygulanacak)  (%27)

 % 27

98.000 TL üzeri (18.000 TL'ye kadar %15 / 18.000 TL-40.000 TL arası %20 /40.000 TL-98.000 TL arası %27 uygulanacak) (%35)

% 35

 

 

Paylaş

Mail Grubumuza Katılabilirsiniz

Gayrimenkul ve sektörel haberlerden haberdar olabilirsiniz